Artiklid Finants

TULEVIKU TEHISINTELLEKT: ÜLEVAADE, VÄLJAKUTSED JA INIMKONNA VÕIMALUSED

TULEVIKU TEHISINTELLEKT

TULEVIKU TEHISINTELLEKT

Tuleviku tehisintellekt võib radikaalselt ümber kujundada meie eluviisi, avades uusi võimalusi, kuid ka esitades enneolematuid väljakutseid.

AI arengTehisintellekt ja tehnoloogilised uuendused on juba praegu hakanud oluliselt mõjutama maailma tööturgu. AI mõjud hõlmavad nii uute töökohtade loomise võimalusi kui ka traditsiooniliste ametikohtade kadumisega kaasnevaid väljakutseid. Kuna AI ja tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt kasvab järjest kiiremini, on hädavajalik uurida, milliseid mõjusid toob see meie ühiskonnale lähiaastatel.

Antud artiklis vaatleme tehisintellekti mõju tööturule, analüüsides sektorite muutusi ja arutledes universaalse põhisissetuleku kui ühe potentsiaalse lahenduse teemal.

AI AJASTU: VALMISTUMINE TÖÖTURU MUUTUSTEKS

Riikide valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid peaksid juba praegu tõsiselt tegelema AI ja tehnoloogia arengust tingitud muutustega tööturul, et vältida võimalikku kriisi ja tagada stabiilsus ning õiglane üleminek.

Siin on mõned põhjused ja soovitused:

 • Varajane ettevalmistus: Tehnoloogilised muutused võivad toimuda kiiremini, kui oodatakse, ja selleks valmistumiseks on vaja aega. Oodates viimase hetkeni, võivad valitsused ja organisatsioonid end leida olukorrast, kus on vaja teha kiireid ja mitte alati optimaalseid otsuseid.
 • Ümberõppe programmid: Investeerimine pikaajalistesse ümberõppe programmidesse võimaldab töötajatel omandada oskusi, mis on nõutud uuel tehnoloogilisel ajastul.
 • Haridussüsteemi kohandamine: Haridussüsteem peab olema paindlikum, et kohanduda pidevalt muutuva tööturu nõudmistega. Tehisintellekti ja tehnoloogia alaste kursuste lisamine õppekavasse aitab õpilastel valmistuda tulevikuks.
 • Sotsiaalse turvavõrgu tugevdamine: Kuna tehnoloogilised muutused võivad põhjustada töökohtade kadu, on oluline tagada, et inimestel oleks piisav sotsiaalne kaitse, et toime tulla muutustega ja kohaneda uute oludega.
 • Tööturu regulatsioonid: Olemasolevad tööturu regulatsioonid tuleb üle vaadata, et tagada nende ajakohasus ja sobivus uuele tehnoloogilisele ajastule.
 • Rahvusvaheline koostöö: Tehisintellekti ja tehnoloogia mõjud ei piirdu ühe riigiga. Rahvusvahelised organisatsioonid võivad aidata riikidel vahetada parimaid praktikaid, koordineerida tegevust ja kehtestada standardeid.

Proaktiivne lähenemine ja ettenägelik planeerimine on kriitilise tähtsusega, tagamaks, et tehnoloogilised uuendused toovad kaasa positiivseid muutusi ning minimeerivad negatiivseid mõjusid.

KÕIGE HAAVATAVAMAD SEKTORID

Tehisintellekti mõju töökohtadele on keeruline ja mitmetahuline küsimus ning sellele ei ole lihtsat vastust.

Tehisintellekti areng mõjutab paljusid sektoreid, kuid mõned neist on eriti haavatavad, sest nende tööprotsessid on kergesti automatiseeritavad või põhinevad rutiinsel andmeanalüüsil.

Siin on mõned kõige haavatavamad sektorid:TULEVIKU TEHISINTELLEKT

 • Transpordi- ja logistikasektor: Eriti autojuhid (veokijuhid, taksod, bussijuhid) on ohus, kuna autonoomsete sõidukite areng võib suuresti vähendada inimjuhtide vajadust.
 • Finantssektor: Raamatupidamis- ja analüüsitööriistad, mis põhinevad tehisintellektil, võivad vähendada raamatupidajate, finantsanalüütikute ja audiitorite vajadust.
 • Klienditeenindus: Klienditeenindajate ja kõnekeskuste töötajate asemel võivad paljudes olukordades hakata toimima chatbot’id ja teised AI-põhised süsteemid.
 • Meedia ja kommunikatsioon: Lihtsamate uudislugude ja artiklite loomine võib olla automatiseeritud, mis mõjutab ajakirjanikke ja sisuloojaid.
 • Tootmine ja tööstus: Kuigi robootika on juba mõjutanud tootmissektoreid, võib AI juurutamine tuua kaasa veelgi suurema automatiseerimise.
 • Meditsiin: Diagnostika, eriti radioloogia, on valdkond, kus AI võib aidata haiguste tuvastamisel ja diagnoosimisel, vähendades osade spetsialistide vajadust.
 • Keel ja tõlkimine: Kuigi tõlkimine on keeruline protsess, võivad AI-põhised tõlketööriistad vähendada tõlkijate vajadust.
 • Jaemüük: Tehisintellekti rakendused võivad optimeerida laovarusid, hinnakujundust ja isegi pakkuda personaalseid ostukogemusi, mis vähendavad inimtööjõu vajadust teatud rollides.
 • Turundus: Automaatne reklaamide sihtimine, klientide käitumise analüüs ja turu-uuringud võivad muutuda rohkem AI-keskseks.
 • Põllumajandus: Tehisintellekti rakendused saavad optimeerida saagikust, järelevalvet ja muid protsesse, vähendades inimeste osalust. 

TULEVIKU TÖÖTURG: KUI PALJU TÖÖKOHTI KAOB?

Tehisintellekti ja automatiseerimise kiire areng on toonud esile mitmeid küsimusi seoses tuleviku tööturuga. Kui palju töökohti kaob tehnoloogiliste uuenduste ja AI kasutuselevõtu tõttu? Kuidas mõjutavad need muutused erinevaid sektoreid?

 • Optimistlik prognoos: Sektorites toimub üleminek järk-järgult ja ettevõtted ei asenda kohe inimtööjõudu tehnoloogiaga.
 • Pessimistlik prognoos: Suur osa töökohtadest on kadunud. Siin eeldatakse, et tehnoloogilised uuendused juurutatakse kiiremini ning mõned sektorid kogevad drastilist tööjõuvajaduse vähenemist.

TULEVIKU TEHISINTELLEKTSelles osas analüüsime erinevate tööstusharude tõenäolisi stsenaariume, uurides, kui suur protsent spetsialiste võib järgmise kümnendi jooksul kaotada töö erinevate tehnoloogiliste uuenduste tõttu. See ülevaade annab aimu, millised sektorid ja ametikohad on enim ohus ja kuidas tehnoloogia mõjutab tuleviku tööturgu.

 • TRANSPORDI- JA LOGISTIKASEKTOR 🚛
  • Autojuhid (veokijuhid, taksod, bussijuhid)
   1-5 aastat: 5-15% juhtidest võib kaotada töö seoses osalise automatiseerimisega ja FSD testimisega.
   5+ aastat: 40-70% võib kaotada töö täieliku automatiseerimise tõttu.
  • Logistikaplaneerijad
   1-5 aastat: 3-10% võib kaotada töö parema planeerimis- ja optimeerimistarkvara tõttu.
   5+ aastat: 20-40% võib kaotada töö tänu sügavamatele analüüsivõimalustele ja paremale automatiseerimisele.


 • TOOTMISSEKTOR 🏭
  • Liinitöölised ja operaatorid
   1-5 aastat: 10-30% võib kaotada töö robootika ja automatiseerimise tõttu.
   5+ aastat: 40-75%, kui tehased muutuvad täielikult automatiseerituks.
  • Kvaliteedikontrolli spetsialistid
   1-5 aastat: 3-10% võib kaotada töö, kui AI suudab paremini tuvastada defekte.
   5+ aastat: 20-50% võib kaotada töö tänu täiustatud kvaliteedikontrolli süsteemidele.


 • EHITUS- JA PROJEKTEERIMISSEKTOR 🏗️
  • Insenerid, projekteerijad ja arhitektid
   1-5 aastat: 3-10% võib kaotada töö, kuna osa planeerimise ja disainiprotsessidest võivad saada automatiseeritud.
   5+ aastat: 15-35% võib kaotada töö, kui AI-süsteemid suudavad iseseisvalt luua ja optimeerida ehitusprojekte ning lahendada keerukamaid projekteerimisülesandeid.

 • TEENINDUSSEKTOR 🛎️
  • Klienditeenindajad ja kassapidajad
   1-5 aastat: 10-20% võib kaotada töö seoses iseteeninduskassade ja chatbot’ide laialdasema levikuga.
   5+ aastat: 30-60%, kui AI-põhised süsteemid saavad paremaks ja laialdasemaks.
  • Müügiesindajad
   1-5 aastat: 3-10% võib kaotada töö seoses AI-põhise müügianalüüsiga.
   5+ aastat: 10-30% võib kaotada töö, kui AI muutub iseseisvamaks müügiprotsessis.


 • HARIDUSSEKTOR 🎓
  • Õpetajad
   1-5 aastat: 1-10%, kuna AI-d kasutatakse abivahenditena.
   5+ aastat: 10-30% kui individuaalseid õppeprogramme kasutatakse rohkem ja AI-põhised süsteemid muutuvad tõhusamaks.
  • Haridusnõustajad ja koolitajad
   1-5 aastat: 1-10%, kuna inimlik suhtlemine on endiselt oluline.
   5+ aastat: 10-25% võib kaotada töö, kui AI analüüsib ja kohandab haridusteed paremini.


 • FINANTSSEKTOR 💰
  • Raamatupidajad ja audiitorid
   1-5 aastat: 5-15% raamatupidajatest ja audiitoritest võib kaotada töö, kuna paljud nende igapäevased ülesanded saavad automatiseeritud.
   5+ aastat: 20-50% võib kaotada töö seoses kõrgelt arenenud finantsanalüüsi tarkvarade ja automatiseeritud süsteemidega, mis suudavad iseseisvalt teostada auditeid ja finantsaruandeid.
  • Finantsanalüütikud
   1-5 aastat: 5-20% analüütikutest võib kaotada töö seoses AI-põhise finantsanalüüsi tööriistade kasutuselevõtuga, mis suudavad tuvastada turusuundumusi ja teha investeerimisotsuseid.
   5+ aastat: 20-60% võib kaotada töö, kui AI süsteemid muutuvad iseseisvamaks ja suudavad teostada sügavamat analüüsi ning prognoosida turu liikumisi paremini kui inimesed.


 • MEDITSIINISEKTOR 🏥
  • Diagnostikud ja radioloogid
   1-5 aastat: 5-20% diagnostikutest ja radioloogidest võib kaotada töö, kuna AI suudab juba praegu tuvastada ja analüüsida pilte ning röntgenülesvõtteid.
   5+ aastat: 20-60% võib kaotada töö, kui AI süsteemid suudavad teostada diagnoose ja analüüse täpselt ning kiiremini kui inimesed, samuti kui tehisintellekt muutub meditsiinilistes otsustes veelgi usaldusväärsemaks.
  • Kliinilised assistendid
   1-5 aastat: 3-10% kliinilistest assistentidest võib kaotada töö, kuna osa nende ülesandeid, nagu andmete sisestamine ja analüüs, võib olla automatiseeritud.
   5+ aastat: 10-30% võib kaotada töö seoses AI süsteemidega, mis suudavad teha patsiendi jälgimist, analüüsi ja muid ülesandeid tõhusamalt.


 • INFOTEHNOLOOGIA JA TARKVARA ARENDUS 💻
  • IT-spetsialistid ja süsteemiadministraatorid
   1-5 aastat: 5-15% võib kaotada töö, kuna rutiinsed ülesanded võivad olla automatiseeritud.
   5+ aastat: 15-40% võib kaotada töö, kui AI süsteemid muutuvad võimeliseks iseseisvalt lahendama keerulisemaid tehnilisi probleeme ja optimeerima süsteeme.
  • Tarkvara arendajad
   1-5 aastat: 3-10% võib kaotada töö, kuna mõned koodikirjutamise osad võivad olla osaliselt automatiseeritud.
   5+ aastat: 10-30% võib kaotada töö, kui AI saab paremini genereerida ja optimeerida koodi ning hallata keerukamaid projekte.


 • DISAIN JA GRAAFIKA 🎨
  • Graafilised disainerid
   1-5 aastat: 5-10% võib kaotada töö, kuna mõned disainielemendid saavad automatiseeritud.
   5+ aastat: 15-35% võib kaotada töö, kui AI-põhised tööriistad suudavad genereerida kvaliteetseid disaine ja kohanduda klientide vajadustega.


 • MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON 🎥
  • Ajakirjanikud
   1-5 aastat: 5-15% võib kaotada töö, kuna AI saab genereerida lihtsaid artikleid ja uudislugusid.
   5+ aastat: 20-50% võib kaotada töö, kui AI süsteemid suudavad produtseerida keerukamaid ja sügavamaid analüüse ning artikleid.


 • KEEL JA TÕLKIMINE 🌐
  • Tõlkijad
   1-5 aastat: 10-25% võib kaotada töö seoses paremate tõlketööriistadega.
   5+ aastat: 30-70% võib kaotada töö, kui AI tõlkesüsteemid muutuvad nii täpseks, et need suudavad asendada enamiku professionaalsetest tõlkijatest erinevates olukordades.

15 AASTA PÄRAST – PESSIMISTLIK PROGNOOS

Tehnoloogiline areng toob endaga kaasa nii võimalusi kui ka väljakutseid. Kuigi me kõik loodame positiivsele tulevikule, kus tehnoloogia parandab meie elukvaliteeti, on oluline ka arvestada võimalike negatiivsete väljavaadetega. Järgnev pessimistlik prognoos heidab pilgu maailmale 15 aasta pärast, kus tehnoloogilise arengu kiirus võib ületada meie sotsiaalsete ja majanduslike süsteemide kohanemisvõime.

Vaatleme, kuidas automatiseerimine, tehisintellekt ja teised uuendused võivad mõjutada tööturgu, sotsiaalset ebavõrdsust ja üldist heaolu.

 • Töökohtade kaotus: Ülemaailmselt võib kaduda 40-50% praegustest töökohtadest. Autonoomsed sõidukid, automatiseeritud tootmine, tehisintellekti poolt juhitud finants- ja analüüsisüsteemid ning paljud teised tehnoloogiad on võtnud üle traditsioonilised rollid, mida varem täitsid inimesed.
 • Kvalifitseerimata tööjõu suurem kaotus: Eriti kõrgelt on mõjutatud kvalifitseerimata töötajad ja madalapalgalised sektorid. Paljud lihtsad teenindustöökohad, nagu kassiirid, lihttöölised ja klienditeenindajad, on kadunud.
 • Sotsiaalne ebavõrdsus kasvab: Kuna paljud traditsioonilised töökohad kaovad, võib sotsiaalne ebavõrdsus märkimisväärselt kasvada. Kõrgelt haritud ja kõrgelt tasustatud spetsialistid, kes tegelevad tehnoloogia loomise ning juhtimisega, võivad saada veelgi suurema sissetuleku, samas kui paljude teiste sissetulekud võivad väheneda või kaduda täielikult.
 • Töö iseloom muutub: Paljud traditsioonilised täiskohaga töökohad võivad asenduda ajutiste või projektipõhiste töökohtadega, mis ei paku samu sotsiaalseid garantiisid või stabiilsust.
 • NaisterminaatorHariduse ja oskuste nõuded: Tööle saamiseks on vaja kõrgemat haridust ja konkreetsemaid oskusi. Üldised oskused ei pruugi enam olla piisavad, mis tähendab, et paljud inimesed peavad investeerima rohkem aega ning ressursse kvalifikatsiooni tõstmisele.
 • Ülemaailmne mõju: Kuna tehnoloogia mõjutab kõiki riike, võivad mõned majandused, mis sõltuvad suuresti ekspordist või teatud tootmisest, kannatada eriti tugevalt.

Selle pessimistliku prognoosi valguses on oluline märkida, et sellised tulevikustsenaariumid võivad soodustada tänapäeva poliitiliste otsuste ja strateegiate kujundamist, et leevendada negatiivseid mõjusid ja toetada ühiskonda tehnoloogilise muutuse keskel. Võimalikud lahendused võivad hõlmata ümberõpet, sotsiaalse turvavõrgu tugevdamist ja investeeringuid haridusse.

Samas on võimalik kujutleda ka äärmiselt pessimistlikku tulevikku, mis meenutab “Terminaatori” filmiseeriat. Tõenäoliselt siiski ei peitu tegelik oht mitte masinate mässus, vaid meie enda ettevalmistamatuses ja teadmatuses. On oluline jätkata teadusuuringuid ja rakendada kindlaid eetilisi piiranguid, et tagada tehisintellekti turvaline ja inimkeskne areng.

UUTE TÖÖKOHTADE TEKKIMINE

Kuigi tehnoloogilised arengud ja tehisintellekt toovad kaasa mõningaid töökohtade kadusid, loovad need samuti uusi võimalusi ja töökohti. Tööturul toimuvate muutustega kohanemiseks on oluline investeerida haridusse, elukestvasse õppesse ja ümberõppesse. Seda silmas pidades peaksid riikide valitsused ja haridusasutused olema proaktiivsed ja ettenägelikud, et tagada inimeste valmisolek tulevikuks.

 • Optimistlik prognoos: Uute töökohtade loomine võib kompenseerida kuni 60-70% kaotatud töökohtadest. See tähendab, et tehnoloogiliste uuendustega kaasnevad uued võimalused ja rollid, mida varem ei eksisteerinud. Mõelgem näiteks digitaalsete platvormide juhatajatele, andmeteadlastele või AI treeneritele, kelle ameteid veel mõni aeg tagasi ei tuntud.
 • Pessimistlik prognoos: Uute töökohtade loomine kompenseerib ainult 30-40% kaotatud töökohtadest. See stsenaarium eeldab, et tööstuse ja tehnoloogia areng loob vähem uusi töökohti kui oodatakse ja et teatud sektorites võib tööhõive drastiliselt väheneda.

Neuralink ja sarnased tehnoloogiad, mille eesmärk on suurendada inimese ja arvuti vahelist suhtlust, avavad uksed paljudele uutele ametikohtadele, mis nõuavad AI süsteemidega suhtlemist ja nendega koostööd. Eriti oluliseks muutuvad rollid, kus inimesed interakteeruvad tehisintellekti süsteemidega või lasevad AI-l midagi luua.

Siin on mõned näited:TULEVIKU TEHISINTELLEKT - uued töökohad

 • AI suhtlusspetsialist: Eksperdid, kes aitavad inimestel ja organisatsioonidel suhelda ning interakteeruda AI süsteemidega, tagades, et suhtlus toimub tõhusalt ja mõistetavalt.
 • Prompt insener: Spetsialistid, kes loovad ja optimeerivad tehisintellekti süsteemidele antavaid sisendeid (prompts), et tagada nõuetekohane ja optimaalne vastus.
 • Neuraalse liidese disainer: Isikud, kes kujundavad ja optimeerivad aju ja arvuti vahelise suhtluse, tagades, et info edastamine on sujuv ja intuitiivne.
 • AI eetikakonsultant: Eksperdid, kes aitavad ettevõtetel ja organisatsioonidel teha eetilisi otsuseid AI kasutamise ja selle mõju kohta inimestele ning ühiskonnale.
 • AI-ga loodud sisu kuraator: Inimesed, kes valivad, hindavad ja korraldavad tehisintellekti poolt loodud sisu, tagades selle kvaliteedi ja asjakohasuse.
 • Tehisintellekti koolitaja: Need, kes õpetavad ja treenivad AI mudeleid, tagades, et need toimivad optimaalselt ja on vastavuses eesmärkide ja eetiliste standarditega.

Nende ametikohtade tekkimise ja populaarsuse kasvamise taustal on oluline, et haridusasutused pakuksid asjakohaseid kursusi ja koolitusi, valmistades inimesi ette tulevikuks, kus AI mängib üha suuremat rolli.

UNIVERSAALNE PÕHISISSETULEK – KODANIKUPALK

Tehisintellekti ja automatiseerimise kasvav mõju tööturule seab kahtluse alla traditsioonilised tööhõive mudelid. Suureneva töökohtade kadumise riskiga seoses tekib küsimus, kuidas tagada majanduslik stabiilsus ja heaolu kõigile kodanikele.

UNIVERSAALSE PÕHISISSETULEKU KAALUMINESotsiaalkindlustus, nagu me seda praegu tunneme, võib teatud määral leevendada mõningaid AI-st tulenevaid lühiajalisi mõjusid, kuid pikemas perspektiivis võib vaja minna süsteemi põhjalikumat ülevaatamist või isegi täielikku ümberkujundamist. Siin tuleb mängu universaalne põhisissetulek (UBI) – regulaarne rahaline toetus, mida makstakse kõigile kodanikele sõltumata nende sissetulekust või tööstaatusest.

UBI idee on saanud palju tähelepanu, eriti riikides, kus on suur automatiseerimise ja tehisintellekti potentsiaal. Selline süsteem võib pakkuda mitmeid eeliseid:

 • Stabiilsus: UBI tagab, et kõigil on mingi kindel sissetulek, vähendades vaesust ja majanduslikku ebakindlust.
 • Stimuleerimine: See võib julgustada inimesi tegelema loomingulisemate ja ettevõtlikumate tegevustega, kui nad ei pea muretsema põhiliste vajaduste rahastamise pärast.
 • Lihtsustamine: Võib asendada keerukaid sotsiaaltoetuste süsteeme, muutes halduse lihtsamaks ja tõhusamaks.

Siiski on UBI-l ka väljakutsed, nagu selle rahastamine ja potentsiaalne mõju tööeetikale.

Seisuga august 2023 on kodanikupalk saadaval mitmes riigis ja piirkonnas. Soomes on kodanikupalga eksperiment lõppenud, kuid mõnedes USA osariikides, nagu California ja Massachusetts, on käimas erinevad kodanikupalga katsed. Lisaks on Saksamaal käimas kolmeaastane projekt, kus 120 kodanikule makstakse igakuiselt 1,200 eurot. Wales on samuti teatanud kavatsusest katsetada kodanikupalga skeemi.

Mõned riigid ja piirkonnad on läbi ajaloo katsetanud UBI-ga väikeses mahus, et paremini mõista selle mõju ja teostatavust.

PÕHJA-AMEERIKA:

 • USA (1960s ja 1970s): Katsetused näitasid mõõdukat töötamise vähenemist ja suurenenud kooliskäimist. Ei leitud märkimisväärseid tervise- ega heaolu paranemisi.
 • Mincome, Manitoba: Katsetus näitas haiglaravi olulist vähenemist, eriti vaimse tervise diagnooside osas. Värsked emad ja teismelised poisid töötasid vähem.
 • Põlisameerika kasiinod: Selle uuringu ajal jaotati kasiino kasumit tingimusteta kõigile hõimu liikmetele kaks korda aastas. Uuring näitas laste käitumishäirete vähenemist ja vanemate ja laste vaheliste suhete paranemist.
 • Y Combinator: Katsetus Oaklandis, Californias, kus mõned inimesed said igakuiselt 1500 dollarit.
 • Ontario Basic Income Pilot Project: Katsetus lõpetati 2018. aastal, kuna see oli “jätkusuutmatu”. Makseid jätkati kuni 2019. aasta märtsini.
 • Stockton, California: 125 elanikku said igakuiselt 500 dollarit kaheksa kuu jooksul. Enamik kasutas raha toidu ja arvete jaoks.
 • Massachusetts: Mitu põhisissetuleku uuringut Bostoni piirkonnas 2020. aastate alguses.

AAFRIKA:

 • Namiibia: Katsetus andis igakuiselt 7 dollarit inimesele Otjivero-Omitara asulas.
 • Uganda: Noortele anti juhuslikult 382 dollarit. Tulemused näitasid ettevõtluse ja tööhõive kasvu.
 • GiveDirectly Kenyas: Maailma suurim ja pikim UBI katsetus.

AASIA:

 • Madhya Pradesh, India: Katsetus näitas majandusliku tegevuse ja säästude kasvu ning hariduse paranemist.
 • Iraan: Rakendas 2010. aastal riikliku põhisissetuleku programmi.
 • Iisrael: GoodDollar’i algatus pakkus põhisissetulekut blockchaini tehnoloogia abil.

LADINA-AMEERIKA:

 • Bolsa Familia, Brasiilia: Föderaalne vaesusevastane programm, mis sarnaneb põhisissetulekuga ja annab vaestele peredele rahalist toetust.
 • Quatinga Velho, Brasiilia: Katsetus pakkus elanikele igakuiselt teatud summat.

EUROOPA:

 • Holland: Katsetused näitasid positiivseid tulemusi tööturul osalemise ja tervise osas.
 • Soome: Katsetus lõppes 2018. aastal. Esialgsed tulemused näitasid heaolu paranemist.
 • Itaalia: Livorno linnas anti vaestele peredele igakuiselt 537 dollarit.
 • Šotimaa: Katsetus leidis, et põhisissetuleku katsetus on teostatav, kuid seadusandlikud probleemid takistasid selle elluviimist.
 • Hispaania: Pakub sotsiaalkindlustus “ingreso mínimo vital”, mis on mõeldud vaesuse vähendamiseks.
 • Kataloonia: Katsetus plaanib anda 5,000 inimesele igakuiselt 800 eurot.
 • Saksamaa: Katsetus annab 120 kodanikule igakuiselt 1,200 eurot kolme aasta jooksul.
 • Wales: Plaanib katsetada UBI skeemi.

Kuigi laiaulatusliku UBI kehtestamine on keeruline ja selle üle peetakse palju arutelu, võib oodata, et selle idee populaarsus kasvab, kui tehisintellekt ja automatiseerimine jätkuvalt tööturgu mõjutavad.

Prognoos: Lähtuvalt praegusest olukorrast ja tehnoloogia kiirest arengust võib eeldada, et järgmise 10-20 aasta jooksul võivad mitmed riigid tõsiselt kaaluda UBI sisseviimist, kui töökohtade kadu muutub kriitiliseks probleemiks. See sõltub aga suuresti ka poliitilistest otsustest, majanduslikest tingimustest ja ühiskondlikest aruteludest.

AI ARENG JA VÕIMALIKUD STSENAARIUMID

Tehisintellekti valdkonna kiire areng pakub lõputuid võimalusi, kuid toob endaga kaasa ka palju küsimusi ja väljakutseid. Selle arengu mõistmine on eluliselt tähtis, et valmistuda eelseisvateks aastakümneteks ja mõjutada tulevikku positiivses suunas.

Naine - güborgAlljärgnevalt tutvustame mõningaid olulisemaid AI teemalisi stsenaariume, mida võime tulevikus näha ning mis võivad radikaalselt muuta nii meie igapäeva elu kui ka kogu maailmakorda.

 • Superintellekti teke: Kui tehisintellekt saavutab punkti, kus see ületab inimintellekti kõigis valdkondades (mida nimetatakse mõnikord singulaarsuseks), võib selle mõju maailmale olla tohutu. Selline AI võib lahendada probleeme, millest me praegu isegi ei tea, kuid samuti võib see kaasa tuua ettenägematuid ohte.
 • Autonoomsed süsteemid: AI, mis on piisavalt arenenud, et täielikult autonoomselt töötada ilma inimese sekkumiseta, võib radikaalselt muuta tööstusi alates transportimisest kuni tervishoiuni.
 • Tehisintellekti ja inimaju liitmine: Kui teadlased leiavad viise, kuidas integreerida AI otse inimaju külge, võib see viia inimkonna kognitiivsete ja füüsiliste võimete märkimisväärse tõusuni.
 • Kultuurilised ja sotsiaalsed muutused: Tehisintellekt, mis suudab luua kunsti, muusikat ja kirjandust, võib kaasa tuua kultuurilisi muutusi, mida on raske ette kujutada. Mis saab inimlikust loomingulisusest, kui masinad saavad luua samaväärset või isegi paremat sisu?
 • Eetika ja õigusnormid: Kui AI-d saavad piisavalt keeruliseks ja teadvustatuks, tekivad küsimused nende õiguste ja vastutuse kohta. Kas AI-l on teatud õigused? Kellele kuulub vastutus AI otsuste eest?
 • Tehisintellekti demokratiseerimine: Kui AI-tehnoloogia muutub laiemale elanikkonnale kättesaadavaks, võib see kaasa tuua olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi. Väiksematel ettevõtetel ja üksikisikutel võib tekkida juurdepääs ressurssidele ja informatsioonile, mis varem olid kättesaadavad ainult suurtele korporatsioonidele.
 • Inimeste ja AI süvenev koostöö: Kuigi juba praegu tehakse paljudes valdkondades koostööd, võivad tulevikus tekkida veelgi arenenumad ja paremini toimivad koostöövormid, kus inimese ja AI võimed täiendavad teineteist veelgi tõhusamalt.

Lisaks tehisintellekti arengule on ka teisi valdkondi, mis on kiiresti arenevad ja mõjutavad meie tulevikku. Üheks selliseks valdkonnaks on hasartmängud, kus virtuaalreaalsus ja tehisintellekt mängivad üha suuremat rolli. Uurige lähemalt, kuidas need tehnoloogiad muudavad hasartmängude maailma siit.

TULEVIKUVISIOON: KUI TEHISINTELLEKT ON 100 KORDA VÕIMEKAM KUI INIMENE

Kujutage ette maailma, kus tehisintellekt (AI) on mitte lihtsalt inimesest parem, vaid lausa 100 korda efektiivsem igas valdkonnas.

TULEVIKU TEHISINTELLEKT, güborg-botSellises stsenaariumis:

 • Tööstus ja Majandus: Peaaegu kõik tootmine ja teenused toimuksid AI juhtimisel. Tootlikkus kasvaks eksponentsiaalselt, kuid tekkiks ka massiline tööpuudus ja majanduslike ressursside ümberjaotamise küsimus.
 • Haridus: Traditsiooniline haridus muutuks mõttetuks, kuna AI suudaks õpetada ja kohanduda individuaalsete vajadustega palju tõhusamalt. Hariduse eesmärk võiks nihkuda rohkem isiklikule kasvule ja eksistentsiaalsetele küsimustele.
 • Tervishoid: AI juhitud meditsiin võimaldaks haiguste ennetamist ja ravi enneolematul tasemel, võimaldades inimestel elada kauem ja tervislikumalt.
 • Kunst ja Kultuur: Kuigi AI suudaks luua tehniliselt täiuslikku kunsti, võiks inimkonna roll olla tõlgendada ja mõtestada seda kunsti, otsides selles inimlikkust.
 • Eetika: Suured eetilised dilemmad tekiksid tehisintellekti õiguste, inimväärikuse ja AI potentsiaalse ülemvõimu üle inimese ees.
 • Inimkonna roll: Kõige olulisem küsimus oleks: mis on inimkonna eesmärk maailmas, kus kõik praktilised ülesanded on automatiseeritud? Võib-olla otsiksime uusi viise ennast väljendada, luua sügavamaid suhteid või avastada universumi saladusi.

Selline tehisintellekti domineeritud tulevik tekitab palju väljakutseid, kuid ka võimalusi. Inimkonna jaoks oleks oluline mitte kaotada oma identiteeti ja mõtestada oma kohta selles uues maailmas.

Mõnele hirmutav väljavaade, kuid inimese ja AI sulandumine võib olla tuleviku tee. Neuralink ja sarnased projektid loovad otseühenduse inimese aju ja AI vahel. See muudatus võib süvendada meie koostööd AI-ga, minimeerides samal ajal konflikte. Kuigi võimalused on põnevad, kaasnevad sellega ka üsna suured eetilised väljakutsed.

TESLA BOT – OPTIMUS

Tesla Bot on Elon Muski ettevõtte Tesla, Inc. poolt välja kuulutatud inimese-sarnane robot, mille eesmärk on teostada erinevaid lihtsaid ülesandeid.

Tesla BOT 2050Kui Tesla Bot suudab lubadustele vastata ja laialdaselt turule tulla, võib sellel olla mitmeid mõjusid:

 • Tööjõuturg: Automaatika ja robotitehnoloogia on juba varem tööjõuturule mõju avaldanud, kuid inimese-sarnane robot võib asendada teatud lihtsaid tööülesandeid palju efektiivsemalt. See võib vähendada nõudlust teatud madala kvalifikatsiooniga töökohtade järele ja suurendada nõudlust kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade, nagu robootika ja tehisintellekti spetsialistide järele.
 • Majapidamistööd: Kui Tesla Bot on piisavalt taskukohane, võib see saada populaarseks koduabiliseks, aidates inimestel teha kodutöid, nagu koristamine, rohi niitmine või isegi kokkamine.
 • Hooldustöö: Eriti vanemate inimeste jaoks võib Tesla Bot olla väärtuslik abiline, aidates teha igapäevaseid toiminguid ja pakkudes seltsi.
 • Tööstus ja ehitus: Kuigi paljud tööstusrobotid on juba automatiseeritud, võib inimese-sarnane robot pakkuda rohkem paindlikkust ja suutlikkust teha ülesandeid, mida traditsioonilised robotid ei suuda.
 • Sotsiaalne ja kultuuriline mõju: Inimeste reaktsioonid ja suhted humanoidsete robotitega võivad olla keerulised. See võib tekitada küsimusi robotite õiguste, inimese ja masina suhete ning eetiliste kaalutluste kohta.

Kui kiiresti need muutused toimuvad, sõltub mitmest tegurist: Tesla Boti võimekusest täita lubatud ootusi, hindade kujunemisest, reguleerivatest piirangutest ning ühiskonna valmisolekust aktsepteerida ja kohanduda sellise tehnoloogiaga. Muutuste kiirus sõltub ka sellest, mida suudavad teised firmad antud valdkonnas saavutada.

NEURALINK – AJU JA ARVUTI ÜHENDUS

Neuralink on Elon Muski asutatud biotehnoloogia ettevõte, mille eesmärk on arendada ja turustada neurotehnoloogilisi seadmeid, mis võimaldavad otsest suhtlust inimaju ja arvutite vahel.

NeuralinkKui Neuralink suudab oma lubadusi täita, võib sellel olla mitmeid olulisi mõjusid:

 • Meditsiin: Neuralink võib pakkuda lahendusi inimestele, kes kannatavad neuroloogiliste häirete all, nagu Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi või isegi paralüüs. See võimaldab neil elada täisväärtuslikumat elu ja taastada teatud funktsioonid.
 • Haridus: Aju-kompuutri liides võib radikaalselt muuta, kuidas me õpime ja omastame informatsiooni, võimaldades meil omandada teadmisi kiiremini ja tõhusamalt.
 • Kommunikatsioon: Inimesed võivad suhelda otse oma mõtetega, ületades keelebarjääre ja muutes suhtluse kiiremaks ja tõhusamaks.
 • Elukvaliteet: Inimesed, kes kannatavad kõne- või liikumisprobleemide all, võivad kasutada Neuralinki, et paremini suhelda ja osaleda igapäevastes tegevustes.
 • Eetilised ja sotsiaalsed mõjud: Aju-kompuuteri liidesed tekitavad küsimusi privaatsuse, turvalisuse, isikliku autonoomia ja inimese loomulikkuse kohta. Kuidas me määratleme inimkogemuse piire, kui meie aju saab otse arvutiga ühendada?

Neuralinki areng ja laialdane kasutuselevõtt sõltub paljudest teguritest, sealhulgas tehnoloogilistest edusammudest, regulatiivsetest otsustest ja ühiskonna valmisolekust vastu võtta selline läbimurdeline tehnoloogia. Kuigi esialgu võivad tekkida väljakutsed, on Neuralinki potentsiaal mõjutada meie eluviisi ja inimkonna tulevikku tohutu.

Neuralink tulevik

AI: UUS KOIDIK INIMKONNALE

Naine ja robotTehisintellekti kiire areng ei ole pelgalt tehnoloogiline saavutus; see on uus ajajärk inimkonna ajaloos, mis toob kaasa lootust, innovatsiooni ja sügavaid positiivseid muutusi. Mitte ainult ei muuda AI meie arusaama võimalikust, vaid ta suudab ka tuua reaalset väärtust igapäevaelus.

Esmalt vaadeldes globaalseid väljakutseid – olgu need kliimamuutused, haiguste levik või ressursside puudus – on AI-d juba kasutatud probleemide lahendamiseks viisil, mida oleksime kümmekond aastat tagasi pidanud ulmeks. AI mudelid suudavad tuvastada ja modelleerida keerulisi süsteeme, ette näha võimalikke ohte ja pakkuda lahendusi, mis on kohandatud konkreetsetele olukordadele.

Kuid AI mõju ei ole piiratud ainult suurte maailmaprobleemidega. Igapäevaelus on tehisintellekt muutumas meie pidevaks kaaslaseks, aidates optimeerida meie aega, mõista ja täita meie vajadusi ning toetada meid isiklikul ja professionaalsel tasandil. See ei ole pelgalt tööriist, vaid kaaslane, kes mõistab ja toetab meie eesmärke.

Ja mis kõige olulisem – AI toob kaasa uue inimlikkuse ajastu. Tehisintellekti kasutamine kunsti, muusika ja kirjanduse loomisel näitab, et masinad ei asenda inimlikkust, vaid hoopis rikastavad ja tõstavad seda esile. Kui masinad võtavad enda kanda rutiinsed ja korduvad ülesanded, jääb meile rohkem aega ja energiat loovuseks, empaatiaks ja suheteks.

Tehisintellekt partner

AI ei ole lihtsalt tehnoloogiline saavutus, vaid partner inimkonnale, aidates meil astuda julgelt ja lootusrikkalt tulevikku.

LÕPPSÕNA – TULEVIKU TEHISINTELLEKT

AI, TULEVIKU TEHISINTELLEKT - robotOn oluline mõista, et tehisintellekt ei ole pelgalt tööriist, vaid ka partner, kes mängib keskset rolli tulevaste põlvkondade kujundamisel. Meie vastutus on tagada, et AI areng toimub vastutustundlikult, eetiliselt ja inimkonna ühise hüve nimel. Samal ajal tuleb meil olla valmis vastu võtma ja mõistma AI-st tulenevaid väljakutseid ning püüelda kompromisside ja lahenduste poole, mis arvestavad nii üksikisikute kui ka ühiskonna laiemate vajadustega.

Oleme tuleviku lävel, kus tehnoloogia ja inimkond võivad teineteist rikastada või vastastikku häirida. Valik on meie kätes. Tehisintellekti kasutuselevõtt igapäevaelus avab võimaluse ümber mõtestada meie tööd, õpet ja suhtlust. Samas paneb see meile kohustuse tegutseda mõistlikult ja inimkeskselt.

Tehisintellekti kiire areng ja selle integreerimine erinevatesse sektoritesse on toonud kaasa nii ootamatuid võimalusi kui ka väljakutseid. Kuigi teatud töökohtade kaotus tekitab muret, toovad tehnoloogilised innovatsioonid kaasa ka uusi ja seni tundmatuid töövõimalusi. Selleks, et ühiskonnad saaksid kasu AI pakutavatest eelistest ja samal ajal leevendada selle negatiivseid mõjusid, on vajalik proaktiivne lähenemine, alates haridussüsteemi ümberkujundamisest kuni sotsiaalse kaitsevõrgu tugevdamiseni.

Universaalse põhisissetuleku arutelu ja teiste uuenduslike lahenduste uurimine näitavad, et otsime aktiivselt viise, kuidas kohaneda kiiresti muutuva maailmaga. Siiski on üks selge tõde: tehisintellekti ja tehnoloogia mõjud nõuavad meilt pidevat tähelepanu, arutelu ja kohandamist, et tagada jätkusuutlik ja õiglane tulevik kõigile.

Loodame, et tulevaste aastakümnete jooksul jätkub dialoog ja koostöö tehisintellekti, ühiskonna ja inimkonna tuleviku nimel.

soundicon

ÄRA MAGA MAHA PARIMAID PAKKUMISI!

Spämmi ei saadeta! Uudiskirjast on võimalus loobuda igal hetkel.

HIGH ROLLER KASIINO ÜLEVAADE
Translate »